Privacy beleid


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1-6-2022.
De verwerking van jouw persoonsgegevens is in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 


 
Jij hebt vertrouwen in Personal4uCoach en ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen.

Op deze pagina zie je welke gegevens we verzamelen als je de website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Personal4uCoach. Je dient je ervan bewust te zijn dat Personal4uCoach niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. 

Personal4uCoach respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft ook vertrouwelijk blijft.  

Gebruik van mijn diensten
Jouw persoonsgegevens worden door Personal4uCoach verwerkt bij het online aanmelden voor een kennismakingsgesprek, de definitieve inschrijving, de uitnodigingen voor een coaching sessie, het bijhouden van je persoonlijke logboek per coaching sessie en de periodieke evaluaties van de coaching via een evaluatieformulier. Ook verwerken we eventuele gegevens die je ons via e-mail, App of SMS toestuurt. Dit alles met het doel uitsluitend en alleen de voor de coaching noodzakelijke gegevens te verwerken en tijdelijk te beheren, voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou als cliënt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Personal4uCoach of die van een derde partij. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Personal4uCoach kan persoonsgegevens verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Personal4uCoach, of omdat je deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier of bij de bevestiging van de inschrijving hebt verstrekt.

  • Gegevens zoals; voor- en achternaam, adresgegevens, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen), geboortedatum, burgerlijke staat, geslacht.
  • Vermelding eventuele behandeling door een andere gedragsprofessional zoals; psychiater, psycholoog, therapeut, coach, etc. 
  • Data / tijdstippen en plaatsen van afspraken, die met Personal4uCoach zijn gemaakt.
  • Je “Logboek” gegevens van de coaching sessies.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?       
Personal4uCoach gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de coaching overeenkomst die is gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Of om eventuele gewenste afstemming met een andere gedragsprofessional mogelijk te maken. De verkregen persoonsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Personal4uCoach.

Communicatie 
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en specifiek jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Personal4uCoach of die van een derde partij. Mijn database systemen zijn beveiligd met autorisatiecodes en dagelijkse back-ups. 

Bewaartermijn
De door mij aangelegde dossiers, of door jou of mij verstuurde e-mail of andere berichten, worden door mij maximaal gedurende twee (2) jaar na beëindiging van de coaching bewaard en vervolgens onherroepelijk verwijderd c.q. vernietigd. 

Dit met uitzondering van het laatste evaluatieformulier van Personal4uCoach met daarop de evaluatie van en de beoordeling door de cliënt t.a.v. het doorlopen coaching traject. Dit ter eventuele verantwoording achteraf van mijzelf.

Cookies
Personal4uCoach hanteert alleen functionele en statistische cookies. Deze dienen enerzijds voor het beter navigeren op de website en anderzijds voor het verzamelen van bezoekgegevens. Beiden zijn niet persoonsgebonden. Wij gebruiken bezoekgegevens om te analyseren hoe en hoe vaak de website c.q. de verschillende pagina’s bezocht worden en uit welke landen onze bezoekers van de website komen. Met als enige doel de effectiviteit van onze website te maximaliseren.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
Zonder jouw schriftelijke toestemming mag en zal ik jouw gegevens niet aan derden verstrekken. In voorkomende gevallen maak ik gegevens anoniem. 

Veranderingen
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle cliënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.

  • Aanpassen/uitschrijven communicatie
    Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.
  • Cookies uitzetten
    De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Klachten
Wanneer je een klacht hebt over de wijze waarop Personal4uCoach je persoonsgegevens verwerkt, dan verzoek ik jou om contact met mij op te nemen zodat we je klacht kunnen oplossen. Als je niet tevreden bent over de manier waarop Personal4uCoach met je klacht omgaat, kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of feedback
Personal4uCoach controleert regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen of feedback hebt over dit privacy beleid, kun je contact met mij opnemen:

Personal4uCoach
Graafschap Hornelaan 23,  6001 AA, Weert.
+31 6 121 85 980
info@Personal4uCoach.nl