disclaimer

Disclaimer

 


 

 Inhoud en gebruik van deze website

Ondanks de constante aandacht die Personal4uCoach aan de opzet en inhoud van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud en het gebruik van deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Personal4uCoach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Personal4uCoach houdt zich het recht voor om de informatie op deze website regelmatig aan te vullen of te wijzigen zonder enige kennisgeving.

 Intellectueel eigendom

Deze website inclusief de beelden, logo en teksten zijn eigendom van Personal4uCoach. Het is niet toegestaan om de website, of gedeelten daarvan, te kopiëren of te koppelen aan andere websites zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Personal4uCoach. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De Youtube video’s zijn vrij van auteursrecht en geen eigendom van Personal4uCoach.

 Algemene voorwaarden

Voor alle activiteiten van Personal4uCoach zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op de website van www.Personal4uCoach.nl staan vermeld. Alle cliënten van Personal4uCoach worden geacht deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te zijn, voordat zij starten met een coaching traject, aangezien deze algemene voorwaarden bindend zijn. Inschrijving bij Personal4uCoach, betekent automatisch akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden.